Gå til hovedinnhold Gå til søk

Nå offentliggjøres medvirkningen for Molobyen

– Ensomhet har vært en ledestjerne i medvirkningsprosjektet, og vi har sett et ønske om en inkluderende og human bydel hvor folk har stort fokus på særlig havnepromenaden i Molobyen, forteller sosiolog og design researcher Mette Mossige i Prologue AS.

Både daglig leder Håvard Engseth i Breivika Utvikling Bodø AS og arealplanlegger Mats Marthinussen i Bodø kommune mener medvirkningsprosessen gjort i Molobyen viser at prosjektet har riktig kurs. (Foto: Christine Karijord)

HER KAN DU LESE HELE RAPPORTEN FRA MEDVIRKNINGEN

Sammen med Hilde Evensmo fra design- og byplanleggingskollektivet COurban, og i samarbeid med Bodø kommune og Breivika Utvikling Bodø AS (BUB) har hun over tid intervjuet bodøfolk i alle aldre om hva de ønsker seg for Molobyen i fremtiden. Nå offentliggjøres resultatet.

– En medvirkning er vellykket hvis man involverer mennesker i ulike aldre med ulike interesser og livsstil i ulik livssituasjon og med ulik sosioøkonomisk bakgrunn og kultur. Det har vi klart, men det endelige resultatet ser vi først når Molobyen tas i bruk, forklarer Mossige.

Hun forteller at det har vært sterkt fokus på tilbud tjenester og innhold mellom byggene som vil appellere til folk i ulik alder, også gjennom sambruk.

– Ensomhet har vært en ledestjerne i prosjektet, og vi har sett et ønske om en inkluderende og human bydel. I tillegg er det mange fine tanker rundt parker, grønne lunger og aktivitet ved og i vannet. Havnepromenaden er kanskje det som har skapt mest engasjement blant bodøfolk, forteller sosiologen.

Hun mener planleggingen som allerede er gjort for Molobyen legger fantastiske rammer rundt det gode liv og meningsfulle opplevelser.

– I neste runde gjelder det å ta kloke valg i tråd med innbyggernes sammensatte ønsker for en levende bydel. Ofte ligger suksessene i detaljene og innspillene fra innbyggerne vil hjelpe til med «det lille ekstra», sier Mossige som har lang erfaring med en rekke andre medvirkningsprosesser.

Molobyen strekker seg fra Molorota til Breivika/Pelle Molins plass. Området planlegges utviklet som en forlengelse av bykjernen og er et samarbeid mellom Breivika Utvikling Bodø AS og Bodø kommune. (Foto: Christine Karijord)

Tvunget til å tenke nytt

Da koronaen kom måtte medvirkningen ta en helt ny retning, noe som var både utfordrende og spennende for Mossige og Evensmo.

– Den opprinnelige planen krevde mye fysisk tilstedeværelse fra oss. I tillegg var planen å samle bodøværinger i workshops, gruppeintervju og en idébod i sentrum. Når vi plutselig ikke kunne møtes på samme måte som før, tok vi alt innholdet i medvirkningen og digitaliserte prosessen, forteller Evensmo.

Workshop med unge ble til forskjellige hjemmeoppgaver oppsummert via diskusjon over Zoom, gruppeintervju ble til dybdeintervju med seniorer over telefon, idéboden ble til en digital oppslagsvegg og i tillegg ble såkalte «gjestebud» involvert for å igjen involvere folk fra sine nettverk.

 

– Vi hadde hele tiden tett dialog med kommunen og BUB for å spisse og skreddersy spørsmål og opplegg. Vi synes dette gikk veldig bra, særlig takket være en åpen kommune og utviklere som viste oss tillitt slik at vi kunne gjennomføre på en god måte. Koronaen har tvunget oss til å tenke nytt og det synes vi er veldig spennende, sier Mossige, som mener digital medvirkning er kommet for å bli.

– Det vi har sett er at man når flere av de som ellers ikke ville deltatt i en slik medvirkning, og da snakker vi reell medvirkning og demokrati på et høyere nivå, sier sosiologen.

Stor verdi for Molobyen

Mossige og Evensmo mener en slik medvirkningsprosess som nå er gjort for Molobyen har stor verdi for prosjektet på mange plan.

– For det første forener den ulike aktører i prosjektet slik at man går samme vei. Da slipper man unødige runder som koster penger og skaper frustrasjon. For det andre skaper man steder der folk vil være, bosette seg, leie kontorlokaler, tilbringe tid og reise til. Man skaper et bobiljø og en destinasjon. For det tredje skapes tillit – innbyggerne blir tatt på alvor, sier Mossige.

– Det er slik man tilrettelegger for mangfold, inkludering og spennende steder. Medvirkningen har som mål å løfte Molobyen ved å bevisstgjøre hele prosjektet på en tydelig og enkel måte om hvordan man skaper en bydel med de ressursene som ligger i naturen, næringslivet, i kulturen og i historien for folk i alle livsfaser, sier Evensmo.

Både daglig leder Håvard Engseth i Breivika Utvikling Bodø AS og arealplanlegger Mats Marthinussen i Bodø kommune mener medvirkningsprosessen gjort i Molobyen viser at prosjektet har riktig kurs. (Foto: Christine Karijord)

På riktig vei

For daglig leder Håvard Engseth i Breivika Utvikling Bodø AS og arealplanlegger Mats Marthinussen i Bodø kommune viser medvirkningen at Molobyen er på riktig vei.

– For oss handler medvirkningen om at kart og kompass skal stemme med terrenget. Vi skal bygge en bydel med mennesket i fokus og sitter med kartet. Da må folk høres, det er de som er terrenget, sier Engseth.

For Marthinussen har medvirkningen vært en rød tråd i Molobyen fra dag én. Samtidig har det vært mye læring som kan brukes i fremtidige medvirkningsprosesser i Bodø.

– Det har vært ekstra spennende å gjennomføre denne medvirkningen digitalt. Korona snudde opp-ned på hele prosessen, og vi måtte kaste oss rundt og tenke nytt. Nå blir Bodø trukket fram og har vakt interesse nasjonalt som en av de beste medvirkningsprosessene som er gjort med bruk av digitale verktøy. Både Mette og Hilde har gjort en fantastisk jobb, sier arealplanleggeren.

Hilde Evensmo fra design- og byplanleggingskollektivet COurban og sosiolog/design researcher Mette Mossige i Prologue måtte tenke nytt i siste liten da koronaen slo inn over landet, og folk ikke kunne møtes som før. – Vi synes dette gikk veldig bra, og vi mener digital medvirkning er kommet for å bli, sier Mossige. (Foto: Christine Karijord/COurban/Prologue)