Gå til hovedinnhold Gå til søk

Fra båtverksted til kreativitet, samarbeid og skaperkraft

Inne i det gamle båtverkstedet fylles rommet av dresskledde. Det småprates, hilses «takk for sist», og stemningen er optimistisk. En av gjestene utenbys fra skaper litt ekstra oppmerksomhet, for det er alltid stas å bli sett – også av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H), når et selskap som Kraft åpner dørene i Bodø.

Kommunal og moderniseringsminister kom til Bodø for å delta i åpningen av Kraft – senter for bærekraftig utvikling. Med seg hadde han en rykende fersk stortingsmelding, svært passende for anledningen. (Foto: Christine Karijord)

At Kraft, som er et samarbeidsprosjekt og partnerskap mellom private bedrifter og det offentlige, en lekegrind for jobbskaping i Bodø gjennom byutvikling og samarbeid, nå skal dele lokalitet med Kulturkollektivet Beddingen, en møteplass på tvers av kultursjangre, også de med mål om samarbeid, er en stor dag – også for Molobyen.

– Poenget vårt var å skape et miljø med kultur og næringsliv i symbiose. Vi mener at næring og kultur – samlet på ett sted under samme tak – skaper en friksjon av kreativitet og aktivitet. Jeg tror ikke vi kan si per i dag hva resultatet av dette blir, men det er veldig spennende, sier Anders Mehus Coucheron i Molobyen.

Han står på startstreken for den nye bydelen Molobyen i Bodø regi av Breivika Utvikling Bodø AS – et samarbeidsprosjekt mellom Løvold Solutions, Clemets Eiendom, Christian Jakhelln AS og Bodø kommune.

– Å fylle gamle Jakhelln Båt med Kraft og Kulturkollektivet skaper nytt liv i dette området. Gjennom Molobyen skal vi skape en levende bydel, ikke bare bosteder. Dette handler også om å endre folks oppfatning til hva dette området skal bli i framtiden, sier Coucheron.

Anders Mehus Coucheron mener næring og kultur under samme tak vil skape resultater vi ikke kan se per i dag. – Det blir veldig spennende sier han. (Foto: Christine Karijord)

– Bare starten

For leder av Kraft – senter for bærekraftig utvikling, Marianne Bahr Simonsen, også leder for Smart by satsningen i Bodø kommune, er åpningen av det nye senteret i dag bare starten på et spennende samarbeid mellom 52 partnerbedrifter.

– Vi har som mål å skape 10 000 nye arbeidsplasser i Bodø innen 2050, og for å lykkes trengs et bredt samarbeid mellom bedrifter og det offentlige, sier Simonsen.

De dresskledde blir invitert med videre inn i lokalene. Til et mørkt svartmalt rom, der det tidligere sto båter for reparasjon, var olje på gulvet og skitne hender i full sving med verktøy. Der står det nå dansere klar mens musikken skrus opp.

– Jeg har tro på at det i skjæringspunktet mellom næring og kultur vil skje både nyskaping, utvikling og vekst. Gjennom et tettere samspill kan det på den ene siden styrke produksjonen av kunst og kultur og gi kulturlivet nye utviklingsmuligheter, mens det på den andre siden sette fart i næringsutviklingen gjennom innovasjon, kreativitet og idérikdom, sier Coucheron.

Og det skjer noe ekstraordinært i møtet mellom næringsliv og kultur. For inne i det svarte rommet, «Black Box», blir en slags barriere raskt brutt i takt med musikken og rytmene. Og det er ikke tvil; at de to sektorene som lenge har vært ganske så atskilt, både i samfunnet og i politikken, skaper entusiasme og energi i Bodø denne dagen gjennom dans.

– Vi har vært så heldig å få drifte dette huset, fylle det med kultur og næring, et møtested med rom for å skape i samarbeid med Kraft. Vi har mange felles mål, og nå et felles ståsted, sier styreleder Kristin Østbø i Kulturkollektivet Beddingen.

Black Box – det gamle verkstedet til Jakhelln Båt er gjort om til en studioscene, en sal for hvilken som helst scenografi. (Foto: Christine Karijord)

Dans møter dresskledde. Et spennende bilde på hva som venter i lokalene til gamle Jakhelln Båt. (Foto: Christine Karijord)

Gjenbruk og bruktkjøp på Facebook

At de gamle lokalene til Jakhelln Båt skulle bli Bodøs nye storstue for kultur og næringsliv er det få som hadde gjettet for noen år siden. At FNs bærekraftsmål nummer 17, «samarbeid for å nå målene», skulle bli så til de grader gjeldende i de gamle verkstedlokalene, er virkelig en glede.

 

– Lokalene er pusset opp via gjenbruk og redesign hele veien. Gulvtepper og maling som var til overs etter byggingen av Quality Hotel Ramsalt er brukt, i tillegg er arbeidsbenk og stålreoler fra verkstedet rustet opp. Ellers er alt av interiør kjøpt brukt på Facebook, forteller Coucheron.

 

Behov ble kartlagt og effektive løsninger kom raskt på plass. Både kostnader og miljø ble spart. Færrest mulig miljøavtrykk med gjenbruk, resirkulering og redesign.

 

– Den mest ressurseffektive måten vi kan bidra til redusert klimapåvirkning, er å ta vare på det som allerede finnes. Det gjelder både det å benytte seg av et bygg som allerede er tilgjengelig, men også gjennom gjenbruksprosjekter. Når bedrifter eller offentlige aktører som Kraft skal jobbe langsiktig og bærekraftig, begynner dette arbeidet allerede ved gjenbruk, sier Coucheron.

Leder Marianne Bahr Simonsen for Kraft mottar grunnstein i innflyttergave fra sirkulærøkonomiekspert Cathrine Barth. (Foto: Christine Karijord)

Kommunal og moderniseringsminister kom til Bodø for å delta i åpningen av Kraft – senter for bærekraftig utvikling. Med seg hadde han en rykende fersk stortingsmelding, svært passende for anledningen. (Foto: Christine Karijord)

Erfaringer utveksles – sirkulærøkonomi som brøyteplog

Etter forstillingen er det dags for små foredrag og taler. Gratulasjoner gis, tema tas opp og ulne store globale bærekraftsmål kokes ned til det konkrete og forståelige. Blant annet snakker sirkulærøkonomiekspert Cathrine Barth, grunnlegger av Circularities, om hvordan naturen blir den nye økonomiske verdien, hvor samarbeid erstatter konkurransen og om merverdiprosjekter og nøkkelprinsipper.

– Prioriter fornybare ressurser, design for sirkularitet, ivareta og forleng levetiden på det som allerede er produsert, innovér forretningsmodellene, ta i bruk digital teknologi, bruk avfall som ressurs og ikke minst samarbeid for å skape felles verdier, det er nøkkelprinsippene i sirkulærøkonomien, sier eksperten.

Så er det ministeren sin tur, som forteller at han blir optimist av å være på et sted som i lokalene til Kraft og Kulturkollektivet Beddingen i Bodø.

– Når folk spør meg om hva som er det viktigste av alle FNs bærekraftsmål, så svarer jeg nr. 17. Det er det desidert viktigste målet, som handler om samarbeid for å nå mål. Vi behøver entusiasme og samarbeid, så gratulerer med dagen, sier Astrup fra scenen.

Han tar et skritt bakover og henter fram en rykende fersk stortingsmelding. «Mål med mening», om Norges arbeid med bærekraftsmålene fram mot 2030.

– Vi behøver Nord-Norge for å lykkes, sier han.