Gå til hovedinnhold Gå til søk

Kaospilot Moa Björnson (36) skal stedsutvikle Molobyen

Med åpenhet for andres ideer og fokus på medvirkning og aktivitet, skal den tidligere utviklingssjefen på Træna nå sette Molobyen på kartet. -Dette området har et unikt og fantastisk potensial, sier Moa Björnson.

Kaospilot Moa Björnson (36) skal nå skape aktivitet, spirit og sjel i Molobyen. – Jeg ønsker å ivareta sjelen i Molobyen og utvikle den videre. Vi må gjøre området Bodø-unikt. Jo flere som er med og skaper dette området, desto bedre, sier hun. (Foto: Christine Karijord)

Björnson har vokst opp i Åmål i Sverige, kanskje mest kjent fra spillefilmen Fucking Åmål fra 1998. Og i en alder av 36, har hun allerede lang erfaring med omstillingsprosesser, vekst og stedsutvikling. De siste årene som utviklingssjef på Træna med mål om å utvikle øygruppen til et livskraftig, mangfoldig og bærekraftig lokalsamfunn.

– Jeg har også bodd i både London og København, men mest av alt i Malmö hvor jeg jobbet med byutvikling i de mest sosialt utsatte bydelene. Og omstillingen av disse områdene handlet om mennesker, det å skape kvalitet og ikke minst få folk i området med på reisen, forteller Björnson.

Kaospilot Moa Björnson (36) skal dele på tiden sin mellom øy og by. – Jeg jobber nå 50 prosent på Træna med utbygging av Træna 365 og 50 prosent med Molobyen, sier stedsutvikleren som har fått seg plass å bo midt i Molobyen for å få følelsen av området. (Foto: Christine Karijord)

Byutvikling er mer enn nye bygg

Björnson er tydelig på at byutvikling ikke kan løses gjennom å kun bygge nye bygg, men at det like mye handler om relasjoner, prosesser og at folk skal elske stedet som er, og som blir til.

– Som eksempel ledet jeg et program i Malmö hvor vi tok unge jenter inn i byplanleggingen i ganske så mannsdominerte områder. Og det ble himla bra. Det er i ettertid blitt omtalt som et likestillingsprosjekt og referanse-case for utvikling av bymiljøer i Sverige. Og flere av disse jentene jobber faktisk med byutvikling i dag, forteller Björnson.

Hun beskriver resultatene av stedsutviklingen hvor jentene fikk bidra og bestemme som både overraskende og lærerikt.

– Da jentene fikk designe aktivitetsplasser ble det mye mer enn de klassiske sportsplassene vi hadde sett før. Det ble fokus på musikk og dans, og det ble skapt plasser ingen før hadde sett. Utsatte områder i Malmö ble tryggere, flere personer oppholdt seg ute i gatene og ikke minst kjente innbyggerne seg stolte. Folk ønsket etter hvert å bo der, og tenkte ikke bare exit ved første anledning. Stolthet og identitet er superviktig for et område, sier Björnson.

Molobyen strekker seg fra Molorota til Breivika/Pelle Molins plass og planlegges utviklet som en forlengelse av bykjernen i Bodø, et samarbeidsprosjekt mellom Bodø kommune og Molobyen Utvikling AS bestående av Christian Jakhelln, Løvold Solution og Clemens Eiendom. (Illustrasjon: Schmidt Hammer Lassen Architects)

Sjel inn i Molobyen

For Björnson er det viktig med åpenhet for andres ideer, og at det ikke bare er de som jobber med byutvikling som skal sette Molobyen på kartet.

– En del av min jobb vil handle om medvirkning i tillegg til konseptutvikling og midlertidige aktiviteter i Molobyen. En trinnvis prosess for å skape livet på bygulvet underveis i utviklingen av bydelen, sier Björnson.

Hvordan kan man for eksempel utvikle en ny havnepromenade mens området er i omstillingsprosess? Og kan den fine men litt skjulte Bispegården bli en plass åpen for bodøværinger og besøkere?

– Vi skal skape noe nytt i Bodø, og da er det viktig med identitet. Den sitter ikke jeg på, så derfor er folk velkommen til å kontakte meg hvis de har ideer de vil drøfte, sier stedsutvikleren.

Hun tror den største faren med nye utviklingsprosjekter er såkalt «copy-paste» fra andre lignende prosjekter andre steder.

– Jeg ønsker sjel inn i Molobyen, og vi må gjøre området Bodø-unikt. Jo flere som er med og skaper dette området, desto bedre. Jeg blir selv trigget av denne forvandlingen, og den skjer virkelig i riktig tid. Vi kan gjøre noe som kan bli en rollemodell for annen utvikling i nord, et eksempel for andre plasser, men fremfor alt skal Molobyen bli helt riktig for Bodø, sier Björnson.

Hun mener det å skape slike nye spennende områder kan bidra til økt tilflytting og vekst i regionen.

– Vi behøver flere folk her nord, og skaper vi et attraktivt nord med god byutvikling – så mener jeg det er en nøkkel. Mange snakker om bolyst og om blilyst. Kanskje vi kan snakke om bylyst? Vi behøver byer som tillater særpreg, og jeg mener Bodø er en slik by, sier hun.

Nylig ble planforslaget for Molobyen godkjent, noe som innebærer at prosjektet kan ta løs på første byggetrinn. Planarbeidet er resultat av et samarbeid mellom Bodø kommune og Molobyen Utvikling AS. (Foto: Drone Nord)

Fucking Åmål skapte stedsbevissthet

Björnson forteller at hun var 14 år da spillefilmen Fucking Åmål kom, den gang kinosuksessen som til fingerspissene illustrerte småbylivet fra et tenåringsperspektiv.

– Alle i den generasjonen fikk en stedsbevissthet, og jeg tror min interesse for stedsutvikling startet da. Og etter utdannelsen min som kaospilot, et yrke som tar utgangspunkt i at verden er i konstant forandring, så reiste jeg faktisk hjem på et tidspunkt og jobbet med stedsutvikling i Åmål, forteller Björnson.

Og har et lite område, eller en by i en region et bevisst forhold til stedsutvikling, mener Björnson det vil få ringvirkninger i hele kommunen, fylket og til slutt landsdelen i nord.

– Som jobben jeg har vært og bidratt til på Træna, som ikke bare har handlet om Træna i seg selv, men om hele Nord-Norge. Og i slike utviklingsprosesser er det helt okay at folk er uenige. Poenget er å samle så mye innsikt som mulig for å stake ut den riktige veien. Det eneste vi må unngå er å gjøre ting bare av gammel vane. Vi må finne nye måter å gjøre ting på, sier Björnson som er imponert over alt som allerede er i gang i Molobyen.

– Jeg er imponert over både Kraft, Beddingen Kulturhus og alle som bidratt til en god planprosess og stått på for å være der vi er nå. Det er allerede masse initiativkraft i Molobyen, så jeg føler nærmest at jeg kommer til et dekket bord, avslutter Björnson.

 

LES OGSÅ: – Vi har aldri hatt en så grundig og solid områdeplan

 

FAKTA om Molobyen:

  • Molobyen strekker seg fra Molorota til Breivika/Pelle Molins plass og planlegges utviklet som en forlengelse av bykjernen i Bodø med nye boliger, arbeidsplasser, rekreasjonsmuligheter og byrom.
  • Molobyen er et samarbeidsprosjekt mellom Bodø kommune og Molobyen Utvikling AS bestående av Christian Jakhelln, Løvold Solution og Clemens Eiendom.
  • Nylig ble planforslaget for Molobyen godkjent, noe som innebærer at prosjektet kan ta løs på første byggetrinn.