Gå til hovedinnhold Gå til søk

Nå er planforslaget for Molobyen klart

Nå skal et grundig forslag for Molobyen behandles politisk. – Dette er en milepæl i prosjektet, sier daglig leder Håvard Engseth i Breivika Utvikling Bodø.

Molobyen strekker seg fra Molorota til Breivika/Pelle Molins plass. Området planlegges utviklet som en forlengelse av bykjernen med nye boliger, arbeidsplasser, byrom og mer. Planarbeidet er et samarbeid mellom Breivika Utvikling Bodø AS og Bodø kommune. (Foto: Drone Nord AS)

Han håper samarbeidet med kommunen og den veldokumenterte planen for den nye bydelen i Bodø blir godt mottatt hos alle parter som skal komme med innspill.

– Planen skal først behandles politisk 2. juni, deretter vil den legges ut på høring og offentlig ettersyn på kommunens hjemmesider, slik at befolkningen i Bodø kan komme med sine innspill til planen for Molobyen, sier Engseth.

Han mener det fine er at alle eiere i området er omforent.

– Både private boligeiere i Tolder Holmers ­­vei samt Bodø kommune om videre disponering av kommunens tomter i Molorota. Likevel forventes innspill fra nabolaget og andre interessenter, sier Engseth.

Å levere inn planforslaget for Molobyen er en milepæl for både daglig leder Håvard Engseth i Breivika Utvikling Bodø AS og arealplanlegger Mats Marthinussen i Bodø kommune. De er begge enige om at arbeidet som ligger bak er grundig og resultat av et godt samarbeid. (Foto: Christine Karijord)

Spennende samarbeid

Både Engseth og arealplanlegger Mats Marthinussen i Bodø kommune er enig i at planen som leveres inn er resultat av en svært grundig prosess.

– Dette er kanskje den mest gjennomarbeidede områdeplanen jeg har sett i Bodø, sier Marthinussen.

Han forteller at selve planen utgjør 32 detaljerte vedlegg og dokumenter som både forklarer og beskriver grunnlaget for hvorfor planforslaget er slik det er.

– Som eksempel benyttet vi datasimulering for å ivareta sol, støy, vind og utsikt ved hjelp av Spacemaker, sier Engseth.

I tillegg har det hele tiden vært fokus på bærende kvaliteter i området som kom fram av mulighetsstudiet fra 2019.

– Koblinger med eksisterende bysentrum har vært viktig for Bodø kommune. Det handler om at Molobyen skal være en forlengelse av bykjernen, sier Marthinussen.

I planforslaget ligger to alternativer for havnepromenade. En hvor man kan gå langs bølgebrytere ut mot havet, og én inn mellom bygninger. Dette for å kunne gå i ly for været eller oppsøke en trasé mot havet. (Illustrasjonsfoto: Schmidt Hammer Lassen Architects)

Lun havnepromenade

Marthinussen og Engseth trekker fram havnepromenaden som eksempel på noe det er lagt vekt på i planprosessen med bakgrunn i medvirkningen som ble gjort i forkant.

– Her har vi kommet fram til to alternativer. En som følger havet, og en som går i sløyfer inn i bebyggelsen. Målet er å skape gode byrom i et urbant bomiljø med hensyn til klimatiske forhold og balansen mellom privat/offentlig, sier Marthinussen.

Et annet viktig element i den innleverte planen for Molobyen, er grønne forbindelser mellom park og bebyggelse – samt nærheten og kontakten med havet.

– Det handler om å ivareta de naturlige kvalitetene og byens identitet, sier Engseth.

En milepæl

Å komme fram til et omforent planforslag har vært en utfordrende og spennende prosess.

– Dette har vært veldig lærerikt. Vi skal i gang med mange slike store områdeplaner i forbindelse med Ny by-ny flyplass, og erfaringen fra dette prosjektet har gitt oss positive erfaringer vi tar med oss videre, sier Marthinussen.

For Breivika Utvikling Bodø har samarbeidet med Bodø kommune vært bra.

– Det har resultert i en forutsigbar og gjennomførbar plan hvor blant annet eierinteresser er avklart underveis i prosessen. Slike avklaringer bruker oftest å komme etter en plan er godkjent og krever mye tid, sier Engseth

– Så hva er dere mest stolt av?

– Det er det gode samarbeidet som har ført til gode løsninger, sier Engseth.

– At resultatet er til det beste for byen, legger Marthinussen til.