Gå til hovedinnhold Gå til søk

Molobyens første nabolag er i gang

Nå starter prosessen mot første byggetrinn i Molobyen. Det danske arkitektfirmaet Schmidt Hammer Lassen Architects skal tegne byggene, mens bygg- og anleggskonsernet Consto er valgt som entreprenør.

Representanter fra entreprenøren Consto, arkitekter fra Schmidt Hammer Lassen Architects, landskapsarkitekt Københavnbaserte SLA og prosjektutvikler Anders Mehus Coucheron, daglig leder Håvard Engseth og stedsutvikler Moa Bjørnson fra Molobyen i front tok en befaring i bydelen for å bli kjent med området. Her i Tolder Holmersvei hvor byggetrinn én har oppstart i august 2023. (Foto: Christine Karijord)

– Vi har nå vært i Bodø, blitt enda bedre kjent med området og møtt entreprenør, landskapsarkitekt og byggherre. Nå skal vi bli godt kjent og sammen definere blant annet rammene, ambisjonene og bærekraftsmålene for byggetrinn én, forteller arkitekt Søren Arentsen i Schmidt Hammer Lassen Architects, det danske arkitektfirmaet som også vant konkurransen om å utvikle Molobyen i 2019.

Første byggetrinn har et bruksareal på 7500 kvadratmeter til bolig, mens Molobyen totalt er regulert for 52.000 bolig-kvadratmeter. I tillegg er det planlagt 12.000 kvadratmeter i bydelen til kombinasjonen kontorer, tjenesteyting, hotell, bevertning og kultur. 5000 kvadratmeter planlegges som forretningsarealer.

– Vi har allerede mottatt en markedsanalyse som sier noe om etterspørselen i markedet, og i tillegg fått spennende innspill om både bofellesskap og andre fellesfunksjoner fra en medvirkningsgruppe. Dette skal vi snevre inn gjennom en fleksibel tegneprosess for å skape noe skikkelig bra, sier arkitekten.

Arkitektene Søren Arentsen og Mads Frølund Poulsen fra det danske arkitektfirmaet Schmidt Hammer Lassen Architects i bispeparken over Tolder Holmers vei. – Beliggenheten for byggerinn én, midt mellom togstasjon og flyplass med fjell, hav og store grøntarealer er fantastisk, sier Arentsen. (Foto: Christine Karijord)

Byggestart i 2023

Planlagt byggestart for Molobyens første nabolag i Tolder Holmers vei opp mot bispeparken er andre kvartal i 2023. Salgsstart av boenheter starter våren 2023.

– Vi skal ha ansvar for utviklingen av tekniske anlegg samt den totale utviklingen av elektro, tele, data og kjøling for å nevne noe. Og jeg synes det er utrolig spennende å være med og utvikle en by. Det har vi aldri gjort før. Molobyen er et stort område, sier teknisk sjef Robin Sommerseth i Consto.

Han mener det spesielle med Molobyen er beliggenheten og nærheten til bykjernen.

– Vi befinner oss midt i en by med nærhet til havet, naturen og en helt vanvittig utsikt. Denne bydelen har alle elementer i seg. Et så stort prosjekt i sentrum av en by en sjelden, sier Sommerseth, som sammen med arkitektene, byggherre og flere fra Consto fikk se hele Molobyen i det fineste og varmeste sommerværet Bodø-byen kan by på.

Prosjektutvikler Anders Mehus Coucheron i Molobyen og teknisk sjef Robin Sommerseth i Consto tok seg en velfortjent ispause under befaringen av Molobyen i over 30 varmegrader. – Et så stort prosjekt i sentrum av en by en sjelden, sier Sommerseth. (Foto: Christine Karijord)

Byggetrinn én setter standarden

Inne i Bispegården diskuteres det overordnede inntrykket fra turen rundt i Molobyen. Også standarden på det første nabolaget i bydelen diskuteres, som vil være en målestokk for resten av stedsutviklingen.

– Første byggetrinn er nokså sømløst, tomta er grei og det er ikke mye infrastruktur vi må hensynta. Bebyggelsen som skal rives i Tolder Holmers vei vil være grei å komme i gang med. Det er ingen utfordrende høyder og vi vil kunne utnytte arealet med en gang. Dette gleder vi oss til, sier prosjektutviklingssjef Torgeir Ingebrigtsen i Consto.

Og at det allerede er aktiviteter i Molobyen, både i form av kulturelle via Beddingen kulturhus, men også andre næringer som Bådin Bryggeri og Bodø Padel, mener arkitektene og entreprenørene er utelukkende positivt.

– I Molobyen finnes en kulturscene, et bryggeri og sportsaktiviteter. Identiteten til bydelen ligger allerede nå tilrette for å skape noe ingen andre har skapt før, noe unikt. Og beliggenheten midt mellom togstasjon og flyplass med fjell, hav og store grøntarealer er fantastisk, sier Arentsen.

– Stedsutviklingen i Molobyen handler om å gradvis snu folks oppfatning fra industri til by gjennom å skape aktivitet og identitet. Og dette helhetlige i prosjektet er veldig viktig for oss, også i byggetrinn én, sier prosjektutvikler Anders Mehus Coucheron i Molobyen.

Senior prosjektmanager Jesper Høyberg fra det danske arkitektfirmaet Schmidt Hammer Lassen Architects og prosjektutviklingssjef Torgeir Ingebrigtsen i Consto. – Første byggetrinn er nokså sømløst, tomta er grei og det er ikke mye infrastruktur vi må hensynta, sier Ingebrigtsen. (Foto: Christine Karijord)

Landskapet mellom husene

I tillegg til arkitektene og entreprenørene i Consto, var også landskapsarkitekt Sebastian Andersen fra københavnbaserte SLA til stede i Molobyen for å bidra i oppstartsplanene for byggetrinn én.

– Vi er invitert til å se på landskapet og beplantningen mellom husene og jeg er veldig positivt overrasket over området. I dag er det 30 varmegrader i skyggen, noe som er høyst uvanlig, men for meg er ly alfa og omega. Der tror jeg riktig beplantning vil være avgjørende for å skape små steder der man har det godt, sier landskapsarkitekten.

Han forteller om det å lage små mikroklima såkalte «pocket parks» og beplantning for hygge og trivsel.

– Jeg håper vi kan bidra til å skape beplantning som kan gi en sanselighet for både lukter og lyder. Jo mer man planter desto større mangfold av insekter og fugler tiltrekkes området. Og nettopp dette er viktig for menneskets velvære. Det setter ned stress, sier Andersen.

Landskapsarkitekt Sebastian Andersen fra københavnbaserte SLA forteller om det å lage små mikroklima såkalte «pocket parks» og beplantning for hygge og trivsel. (Foto: Christine Karijord)

Kvalitetsmessig godt skisseprosjekt

Ifølge daglig leder Håvard Engseth i Molobyen er skisseprosjektet over bydelen godt nok til å gå videre til et forprosjekt for byggetrinn én.

– Likevel er det nå mye som skal avklares, både teknisk, i forhold til bærekraftselementer og ikke minst rammebetingelser. Vi skal nå se på hva alt koster og lage en «bakover planlegging» med utgangspunkt i salgsstart for leilighetene. Dette er en god måte å jobbe på. Og vi er glade for å ha med både Consto, SLA og Schmidt Hammer Lassen, med all den kompetansen de besitter, inn i Molobyen, sier Engseth.

Han forteller at det som er viktig er å videreføre bærekraftsmålene som ble satt i forbindelse med områdereguleringen.

– Dette innebærer konkrete løsninger i det godkjente planforslaget for en hyggelig, mangfoldig og bærekraftig bydel for fremtiden, sier Engseth.

Bispeparken og lekeplassen bak Tolder Holmers vei skal også utvikles i forbindelse med byggetrinn én. Bunkersen skal bevares, mens området rundt skal oppgraderes. (Foto: Christine Karijord)

Referansegruppe skal samarbeide med arkitektene

Referansegruppen «Molobyens første nabolag», en målgruppe for mulige innbyggere i bydelen, videreføres inn i skisseprosjektet før byggetrinn én.

– Tanken er at innspill som allerede har kommet fra denne medvirkningsgruppen tas videre og at arkitektene som tegner prosjektet skal få møte potensielle innbyggere i Molobyen gjennom denne referansegruppen, forteller stedsutvikler Moa Björnson i Molobyen.

Derfor legges det videre opp til flere kreative møter for innspill utover høsten.

– Byggetrinn én i Molobyen setter standarden for resten av utviklingen av Molobyen og er enormt viktig. Derfor ønsker vi å involvere flere aktører enn bare oss utbyggere gjennom at folk får være med å påvirke denne prosessen. Vi har stor tro på at Molobyen blir bedre når det er flere som skaper bydelen sammen, sier Bjørnson.