Gå til hovedinnhold Gå til søk

– Som ny i Bodø har jeg blitt møtt av entusiasme og skaperkraft

For stedsutvikler Moa Björnson har det vært en glede å komme til Bodø for å jobbe med stedsutvikling i Molobyen. – Som ny i Bodø har jeg blitt møtt av entusiasme og skaperkraft, sier hun.

– Folk her i Bodø sier JA som det selvsagte svaret når man spør om samarbeid, sier stedsutvikler Moa Björnson i Molobyen. (Foto: Christine Karijord)

Moa forteller videre om optimisme, positivitet og folk som sier JA.

– Når man tar initiativ og begynner å få opp ideer om hva man kan gjøre i Molobyen så opplever jeg en utrolig positiv respons. Folk her i Bodø sier JA som det selvsagte svaret når man spør om samarbeid, sier stedsutvikleren.

Hun trekker fram ideen om «prosjektet «Curated Urban Nature: Kunstpause!» som omhandler kunst i offentlige miljø. En idé som nå har blitt til et samarbeid mellom Bodø kommune, Molobyen utvikling, Kulturkollektivet Bodø, Bodø 2024 og kunstner Gøran Moya.

– Og folk sier ikke bare ja, men også at de kan bidra med dette og dette, og de gjerne inkludere den og den. Både kommunen her, flere etater, Bodø 2024, Kulturkollektivet, kunstnere og folk – hvor enn man vender seg, så er det positivitet. «Vi blir med», er gjengangeren, forteller stedsutvikleren, som mener dette er en spirit som skaper tro på at det går an å få ting til.

En ungdomsskoleklasse fra Bankgata ungdomsskole er allerede involvert i konseptutvikling i Molobyen. – Det er viktig å engasjere unge stemmer, de som vil være voksne når bydelen er fullt utbygget, sier stedsutvikler Moa Björnson, her på tur i Molobyen sammen med skoleklassen gjennom faget kunst og håndverk. (Foto: Christine Karijord)

«Kunstpauseplasser» i urbane byrom

Det foreløpige resultatet er en felles søknad til KORO om støtte til prosjektet «Curated Urban Nature: Kunstpause!» Visjonen er å engasjere unge stemmer i byutviklingen gjennom å skape «kunstpauseplasser» i byrommene i Molobyen.

– Vi har tatt utgangspunkt i Molobyen som et sentralt pilotområde for kunstprosjektet i søken etter å skape levende og dynamiske byrom mens forvandlingsprosessen i bydelen pågår, forteller Björnson.

Formålet er å integrere kunst som et naturlig element i utviklingen av byens gatemiljø og grønne områder, samt øke graden av medvirkning i byutviklingen og dermed sikre at de unge blir hørt.

– Og ikke minst ønsker vi å skape møteplasser som aktiviserer og inspirerer ulike målgrupper. Kanskje kan dette bidra til at nye kunstnerspirer får gro, samtidig som den offentlige dialogen om kunst, identitet og byen som felles lekeplass løftes frem, sier Björnson.

Målet med «Curated Urban Nature: Kunstpause!» er gode tilgjengelige byrom som folk vil være i og bruke. (Illustrasjon fra søknad til KORO)

En arena for ungdommene

Hun mener det er viktig å engasjere unge stemmer, de som vil være voksne når bydelen er fullt utbygget.

– Samtalene, aktivitetene og holdningene som etableres i dag vil være med på å bestemme hvordan fremtidens Bodø vil bli seende ut. Derfor er medvirkning, kulturinnflytelse og kunstnerisk virksomhet avgjørende for å bygge en bærekraftig bydel. Og gjennom kunst, midlertidige installasjoner og aktiv deltakelse skapes en arena der et stort mangfold av befolkningen får ta del i den offentlige dialogen og være med på å prege byutviklingen, sier Björnson.

Målene med «Curated Urban Nature: Kunstpause!» er at minst fem offentlige plasser i Molobyen blir «kunstpause-steder», der unge innbyggere aktivt har deltatt i utformingen, at møteplassene struktureres slik at de tiltrekker seg ulike målgrupper på tvers av sosial bakgrunn, alder og etnisitet, og at minst to av plassene skapes i grønne lommer i bydelen.

– I tillegg at ungdommenes budskap og interesser formidles kunstnerisk på de utvalgte stedene, og at ungdommene selv har vært med på å velge ut hvilke steder som skal brukes. Så ønsker vi at byens innbyggere på en konkret måte tar del i og diskuterer kunst, kultur, bynaturen og bærekraft i byutviklingen – samt etablerer holdninger som strekker seg forbi kulturhovedstadsåret 2024, sier stedsutvikleren.

– Både viktig, riktig og spennende sier prosjektleder Camilla Helgesen i Bodø kommunes satsning «Dyrka lokalt» om samarbeidet «Curated Urban Nature: Kunstpause!». (Foto: Christine Karijord)

– Viktig, riktig og spennende

For prosjektleder Camilla Helgesen i Bodø kommunes satsning «Dyrka lokalt» er det å kunne samarbeide om et prosjekt som «Curated Urban Nature: Kunstpause!» både viktig, riktig og spennende.

– Med dette initiativet treffer vi blink på så mange måter, og når flere krefter drar sammen blir også resultatet bedre, sier Helgesen.

Hun tror prosjektet blir et viktig løft for kunst i offentlige rom i Bodø, og mener det er viktig for den langsiktige byutviklingen å lage gode byrom som er tuftet på sterk økologisk og sosial bærekraft, samskaping og involvering på tvers av fag og målgrupper.

– I grøntområdene vil vi arbeide med aktuelle tema som knytter sammen naturmangfold, urbant landbruk, overvannshåndtering og parkmiljø med det kunstfaglige, for eksempel gjennom byhage med dyrka mat, moseskulptur, blomstereng, frukttrær og infiltrasjonsbed, forteller hun.

Målet er gode, tilgjengelige byrom som folk vil være i og bruke.

– Jeg gleder meg til å jobbe videre med dette sammen med lokale kunstnere og andre inspiratorer, sier Helgesen.

Hun håper på støtte fra KORO, men mener prosjektet står så sterkt at det uansett vil kunne gjennomføres i en eller annen form.

– Det er både viktig, riktig og spennende å koble ulike stemmer og la de påvirke utviklingen av byen vår, sier Helgesen.