Molobyen vinterstid

Molobyen Utvikling

Løvold Solutions, Christian Jakhelln AS og Clemens Eiendom gikk for en tid tilbake sammen om et langsiktig utviklingsprosjekt, slo tre eiendommer sammen til én og ble enige om et treenig eierskap og opprettet selskapet Molobyen Utvikling AS.

Utviklingsområdet er mellom Molorota og Bispeveien i Bodø sentrum. Her skal det over tid lages en helt ny bydel i Bodø. Målet for utviklingen er å skape en hyggelig, mangfoldig og bærekraftig byutvikling for fremtiden med mennesket i fokus.

Molobyen Utvikling og Bodø Kommune har utarbeidet en områdereguleringsplan som setter føringer for hvordan området kan utvikles. Tanken er en trinnvis transformasjon fra næringsområde til en mangfoldig bydel med boliger, handel og kultur. Medvirkning og samskaping har vært, og vil være bærende i utviklingen av området.

Midlertidighet og medvirkning - vi skaper Molobyen sammen

Molobyen skal få vokse frem sammen med dem som skaper innhold og liv i bydelen. Derfor satser vi på å åpne for midlertidige aktiviteter og gi rom til aktører som vil etablere seg i området mens det fortsatt er i planlegging. Etableringen av Beddingen Kulturhus er et slikt eksempel. Den gamle båthallen gir nå rom til kultur, kontor og er en møteplass for både scenekunst og lokalt næringsliv. Her finner man også Kraft som er et senter for bærekraftig samfunnsutvikling i nord.

Dette er bare starten, nå fortsetter vi å utvikle en spennende og mangfoldig bydel i lag med dere som vil!

Kontakt oss


Bilde 07 09 2021 12 23 27
Moa Björnson9
Bilde 08 09 2021 13 08 18
Lemon workshop 9

Vi holder deg oppdatert

Ønsker du å holdes oppdatert om utviklingen av prosjektet og lanseringen av de første boligene? Registrer din interesse.

Vi behandler personopplysninger som er nødvendige for å oppfylle avtalen med deg, samt andre formål som selskapet har lov til å behandle opplysningene til ihht personvernforordningen. Les mer om hvordan vi behandler personopplysninger i personvernerklæringen. Ved å melde deg på godtar du at vi sender deg e-post/nyhetsbrev fra utbygger og megler. Du kan når som helst melde deg av ved å klikke på lenken i bunnteksten til e-postene våre.

Konsept, design og utvikling av lemon.no